Nano2you nano ochrana nanoimpregnacia nanoprodukty

O nás

Nanotrading® s.r.o od r.2006 je prvá  firma na Slovensku, ktorá sa zaoberá komplexne materiálovou nanotechnológiou, propagovaním, umiestňovaním a využitím chemickej nanotechnológie a nanoproduktov v rôznych odvetviach.


Nanotrading® s.r.o prezentuje  Nano4you prípravky a materiál , komplexné easy to clean aplikácie pre rôzne sféry použitia, analyzuje a hľadá nové inovatívne možnosti, oblasti a praktické uplatnenie nanotech, samozrejme aj v každodennom živote. Patria sem hlavne inovatívne kremíkové nano kompozity z oblasti povrchovej materiálovej nanotechnológie, chrániace povrchy so širokým využitím pre oblasť energetiky, stavebníctva atď. Propagujeme inovatívnu značku Nano2you, spolupodielame sa na budovaní Slovenských informačných portálov slúžiacich k všeobecno-vzdelávacím zámerom a k vytváraniu a rozvoju obchodného trhu. Zameriavame sa na spoluprácu s poprednými firmami z nanotechnologickej oblasti a spoluprácou s odborníkmi  ČR, SR, SRN, USA atd .

Zakladný princíp Nanotrading® s.r.o a nanotechnológie vcelku ako novej multidisciplinárnej vedy je spojenie princípu zkreatívniť, uľahčiť a zlepšiť doteraz poznaný čiernobiely svet.